Goed nieuws! We hebben de goedkeuring gekregen van de gemeente Borne om weer te mogen starten met onze activiteiten voor leden tot 18 jaar. Na de vakantie, vanaf 11 mei zullen we weer beginnen met de clubs.

In de tussentijd hebben we voor de oudste groepen al digitale clubavonden georganiseerd, voor de jongste groepen zijn dit weekend doeboeken van het YMCA rondgebracht.

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen zullen er een aantal dingen veranderen. Deze regels zijn belangrijk zodat we voor iedereen de gezondheid kunnen waarborgen, we informeren jullie hier graag over. Lees daarom deze mail aandachtig door. We maken vanaf nu gebruik van een aangepaste planning, zodat er tussen leden, leiding en ouders zo min mogelijk contactmogelijkheden zijn.

Extra hygiënemaatregelen

Wij zullen ervoor zorgen dat na elke clubavond de toiletten (inclusief deurklinken en kranen) gereinigd worden. Het gebruikte spelmateriaal wordt gedesinfecteerd.

Voor vrijwilligers en kinderen wordt desinfecterende handzeep ter beschikking gesteld, met de aanbeveling de handen voorafgaand, na afloop en tijdens de clubactiviteit goed te wassen. Daarnaast zijn papieren zakdoeken beschikbaar.

Belangrijke regels
  • – De activiteiten zullen alleen buiten plaatsvinden, zodat we de 1,5 meter maatregel kunnen waarborgen. Mocht het dus slecht weer zijn, gaan de activiteiten niet door. Dit laten we per WhatsApp bericht weten.
  • – Contactspelen worden zoveel mogelijk vermeden en voor de Leeuwenhol en Bijenkorf zijn deze ook verboden.
  • – Ouders brengen alleen hun eigen kinderen, dus niet carpoolen.
  • – Ouders zetten kinderen af bij het hek en blijven aan de straat wachten als een andere ouder bij het hek is.
  • – De regel om 1,5 meter afstand te houden geldt voor ouders, begeleiding en leden in de leeftijd van 12-18 jaar.
  • – Leden zijn hooguit 10 minuten voor het begin van de activiteit bij het CJV gebouw.
  • – We delen tijdens de activiteiten geen eten & drinken meer uit.
  • – Bij klachten blijft het kind of de leiding thuis. Als een huisgenoot besmet is ook.

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat dit nog wat vragen oproept. Wij zullen ook nog moeten ontdekken hoe het allemaal werkt. Weet ons te vinden. Dat kan in antwoord op deze email, of neem contact op met de leiding van de club. Graag ook als u tijdens of bij een clubavond opvallende dingen ziet.

Voor meer informatie zijn de richtlijnen van het YMCA te raadplegen. Deze uitgebreide Corona richtlijnen zijn ook bij het CJV van kracht.