Privacyverklaring CJV Borne

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die aan het CJV Borne worden aangeboden of die door CJV Borne worden verwerkt.

We herkennen de waarde van de gegevens en springen hier dan ook zorgvuldig mee om. In deze verklaring leggen we u uit welke maatregelen er zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u ons toestemming voor de verwerking van deze gegevens.

 

Beheerder persoonsgegevens

Het Christelijk Jongerenverbond afdeling Borne is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en draagt daarvoor verantwoordelijkheid. CJV Borne verwerkt de persoonsgegevens doordat u zelf lid bent of uw kind hebt ingeschreven als lid.

CJV Borne
Piepersveldweg 5
7623 AP Borne
NEDERLAND

info@cjvborne.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 februari 2021.

 

Verzameling Persoonsgegevens

Onderstaande opsomming is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van leden, ouders en vrijwilligers:

 – voor- en achternaam (lid en ouder/verzorger);
 – e-mailadres;
 – adresgegevens;
 – telefoonnummers;
 – betaalgegevens;
 – geboortedatum lid.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

CJV Borne verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 – leden of ouders/verzorgers van leden op de hoogte te stellen van contributiewijzigingen;
leden of ouders/verzorgers van leden op de hoogte te kunnen houden wat betreft clubavonden en speciale activiteiten;
 – voor het uitvoeren van betalingen van lidmaatschap (contributie);
 – in noodgevallen de leden of ouders/verzorgers te kunnen bereiken;

 

Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om financiële informatie over contributies in het verleden, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke bepaalde voorschriften.

 

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal van leden wordt alleen gebruikt indien er bij het inschrijfformulier expliciet toestemming is gegeven door leden of ouders / verzorgers van leden. Het beeldmateriaal kan bestaan uit foto’s en / of video’s. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor plaatsing in de clubkrant, op de website, facebookpagina, overige social media als Instagram en Tiktok. Ook kan het beeldmateriaal gebruikt worden voor geprinte communicatiemiddelen, enkele voorbeelden zijn flyers, spandoeken en borden.  Tevens wordt er beeldmateriaal per DVD / USB-stick verstrekt na afloop van het kamp.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CJV Borne verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de plichten van de vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien van toepassing zijn er met derde partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens van uw kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door CJV Borne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar wij van u of uw kind over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cjvborne.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CJV Borne neemt de bescherming van (persoons-)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat de persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cjvborne.nl.

CJV Borne heeft de volgende maatregelen ondernomen om de privacy te waarborgen:

 – datadragers zijn versleuteld;
 – e-mails worden verstuurd met de mailadressen in BCC;
 – hantering van een goed wachtwoordbeleid;
 – tweeledige inlog voor datagebruik;
 – inrichting van autorisaties;
 – persoonsgegevens zijn op beveiligde schijven opgeslagen of gehost bij partijen waarmee CJV Borne verwerkersovereenkomsten heeft gesloten;
 – verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register;
 – scholing van gebruikers wat betreft privacybeleid en hoe er juist omgegaan wordt met de persoonsgegevens;
 – Het up-to-date houden van software om verouderde systemen te voorkomen.

 

Inbreuk persoonsgegevens

Mocht er een datalek zijn voorgevallen, wordt deze binnen 72 uur na ontdekking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de achteraf uitgevoerde maatregelen niet het risico voor betrokkenen hebben weggenomen, wordt de betrokkene geïnformeerd over de inbreuk in persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen onder andere op onze website worden gepubliceerd. Het is aanbevolen om regelmatig te privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven.

In deze privacyverklaring hebben we geprobeerd om onze verwerking van persoonsgegevens zo helder mogelijk te beschrijven. Neem ook voor uw vragen of toelichting over deze privacyverklaring contact met ons op.

Scroll naar boven